Tadeusz Kielan nie musi przepraszać Marcina Białkowskiego

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy i oddalił roszczenie Marcina Białkowskiego, który żądał od Tadeusza Kielana przeprosin za opublikowany artykuł, dotyczący kierowania przez niego spółką, na terenie której w Ścinawie zalegają hałdy śmieci. Z danych Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Białkowski nadal kieruje tą firmą.

Chodzi o artykuł zamieszczony w Gazecie Lubińskiej. Tygodnik poinformował, że kandydat na wójta Gminy Lubin – Marcin Białkowski jest prezesem zarządu firmy MW Organizacja Odzysku i Recyklingu Sp. z o.o., która ma siedzibę przy ul. Witosa 8 w Ścinawie, gdzie zalegają hałdy śmieci. Potwierdza to załączony tu wyciąg z KRS odpis_aktualny_197391_1539881694465.

Marcin Białkowski, korzystając z trybu wyborczego, skierował sprawę do Sądu, przestawiając długą listę roszczeń, bo jak twierdzi prezesem MW Organizacja Odzysku i Recyklingu Sp. z o.o. był tylko przez niespełna siedem miesięcy w 2014 r. Zdecydowana większość roszczeń została oddalona.

(red)