Szlachetna Paczka w Oborze

9W tym roku biblioteka w Oborze przyłączyła się do Szlachetnej Paczki, projektu Stowarzyszenia Wiosna, który inspiruje ludzi do niesienia pomocy potrzebującym.

Koordynatorem akcji we wsi Obora był przewodniczący rady sołeckiej. Akcję wsparli: sołtys, rada sołecka, radny oraz koło gospodyń z Obory. Głównym punktem zbiórki darów była biblioteka, tam też w dniu 10 grudnia 2015 r. odbył się finał akcji, czyli wielkie pakowanie. Darczyńcy – Oborzanie o szczerych sercach, którzy przychodzili całymi rodzinami, z wielkim zaangażowaniem pięknie opakowywali przyniesione prezenty. W 14 wielkich paczkach znalazły się artykuły, na które zapotrzebowanie zgłosiła, dziewięcioosobowa rodzina Pani Moniki. Lokalni organizatorzy czuwali nad tym, aby prezentami mógł być obdarowany każdy z członków rodziny.

Dzięki szczodrości darczyńców akcja się powiodła, jedna z potrzebujących rodzin otrzymała pomoc.

UM