Szkoły Gminy Lubin po liftingu

Czas wakacyjnego odpoczynku dla uczniów i nauczycieli, to zwykle okres wytężonej pracy dla ekip remontowych. Tak było również w tym roku. Na zakup sprzętu, poprawę bezpieczeństwa i estetyki przerwę w nauce wykorzystały szkoły m.in. w Raszówce, Krzeczynie Wielkim i Niemstowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim będą mogli korzystać z nowoczesnej pracowni informatycznej. Sala została zmodernizowana i doposażona w komputery przenośnie oraz monitor multimedialny.
W ramach prac remontowych pomalowano hole i stołówkę szkolną.
Ze względu na procedury bezpieczeństwa zainstalowany został domofon elektryczny, zainstalowano dystrybutor wody i przywrócono tzw. zieloną klasę.

Wiele działo się także w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie. Pomalowany został hol przy sali gimnastycznej, zmodernizowano pracownię przyrodniczą, do której za pomocą specjalnego przyłącza doprowadzona została ciepła i zimna woda, a przed budynkiem szkoły wykonana została terenowa szachownica. Na ścianach holu pojawiły się naklejki motywacyjne.

Za sprawą nowej elewacji swoje oblicze całkowicie zmienił budynek szkole filialnej w Osieku. Wkrótce mają się tam także pojawić nowe piłkochwyty.

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce wakacyjne remonty i zakupy  koncentrowały się wokół programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomalowane zostały wszystkie pomieszczenia szkolnej stołówki i kuchni. Kupione zostało wyposażenie.

W sali gimnastycznej zamontowana została mata strzelnicza, kupiona z funduszy sołeckich Raszówki i Karczowisk.

Zgodnie z rozporządzaniem w sprawie organizacji roku szkolnego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. W tym roku jest to wtorek, 1 września. Rok szkolny zakończy się 25 czerwca.

 

SP w Krzeczynie Wielkim

 

SP w Niemstowie oraz SF w Osieku

 

SP w Raszówce