Szkolenie dla przedsiębiorców

Biznesmenów oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Oborze. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program spotkania zakłada:

  1. Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” na lata 2014-2020(2023) dla obszaru gmin: Lubin, Chojnów, Miłkowice, Kunice, Bolesławiec, Gromadka, Chocianów, Przemków oraz miasto Chojnów.

  2. Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania odbędą się zgodnie z harmonogramem

MIEJSCOWOŚĆ

TERMIN

GODZINA

MIEJSCE

1.

Gmina Chocianów

19.04.2017

18:00- 20:00

Chocianowski Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 5

2.

Miasto Chojnów

20.04.2017

14:00- 16:00

Dom Schrama w Chojnowie

ul. Rynek 20

3.

Gmina Chojnów

25.04.2017

14:00 -16:00

Urząd Gminy w Chojnowie

ul. Fabryczna 1

59-225 Chojnów

4.

Gmina Lubin

24.04.2017

14:00 -16:00

Świetlica Wiejska w Oborze

ul. Tulipanowa 2, 59-300 Lubin

5.

Gmina Bolesławiec

21.04.2017

14:00 – 16:00

Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie

ul. Kasztanowa 1B

6.

Gmina Miłkowice

26.04.2017

16:00 -18:00

Świetlica Wiejska Miłkowice

ul. II Armii Wojska Polskiego 71

7.

Gmina Kunice

08.05.2017

16:00 – 18:00

Sala Narad Urząd Gminy Kunice

ul. Gwarna 1

8.

Gmina Gromadka

05.05.2017

16:00-18:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu –

Sala lustrzana ul. Szkolna 9

9.

Gmina Przemków

04.05.2017

16:00 – 18:00

Urząd Miejski W Przemkowie

ul. Plac Wolności 2

 

UWAGA! Korzystanie z usług doradczych organizowanych przez LGD jest brany pod uwagę podczas oceny wniosku o przyznanie pomocy. Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Biurem LGD „Wrzosowa Kraina” ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2 – tel. 76 818 45 41 lub 500 2061 28 e-mail: weronika.olszak@wrzosowakraina.pl , biuro@wrzosowakraina.pl

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.