Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Gminy Lubin na szkolenie, które zostanie przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie.

 

Szkolenie zaplanowano na 30 listopada, jego tematem będą następujące zagadnienia:

  1. Omówienie nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań)
  2. Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie
  3. Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizację pozarządowe
  5. Informacja o możliwości pozyskiwania środków finansowych

 

Spotkanie planowane jest godzinach 11.30 – 14.30, w sali 301 Starostwa Powiatowego w Lubinie przy ul. Jana Kilińskiego 12b.

(SR)