Szkolenia i staże dla bezrobotnych kobiet

Ruszył projekt „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”. W ramach programu młode, bezrobotne panie z terenu Gminy Lubin mogą wziąć udział w szkoleniach, stażach, a także skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach Miedziowego Programu Aktywizacji Kobiet.

Program „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy” skierowany jest głównie do kobiet w wieku od 15 do 24 lat, które nie pracują i nie uczą się. Z oferty mogą skorzystać także studentki studiów zaocznych, a także osoby niepełnosprawne. Projekt zakłada skuteczne uaktywnienie uczestniczek do działania i zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają pomoc doradcy, który pomoże opracować Indywidualny Plan Działania i właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego. Planowane są także różnorodne szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników. Każda z pań przejdzie ponadto pięciomiesięczny staż zawodowy i otrzyma wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia. Program przewiduje stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników, zwrot kosztów dojazdu (dla osób, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce realizacji wsparcia), a także bony zasiedleniowe (10 osób).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują sie na stronie www.mpaz.pl. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres biuro@mpaz.pl, bądź osobiście w biurze projektu w Lubinie, przy ul. T. Kościuszki 5, lub tradycyjną pocztą. Kontaktować można się także pod nr telefonu 603 716 838.