Szkolenia i staże dla bezrobotnych kobiet

Ruszył projekt „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy”. W ramach programu młode, bezrobotne panie z terenu Gminy Lubin mogą wziąć udział w szkoleniach, stażach, a także skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach Miedziowego Programu Aktywizacji Kobiet.

Program „Kobiety zdobywają dolnośląski rynek pracy” skierowany jest głównie do kobiet w wieku do 24 lat, które nie pracują i nie uczą się. Z oferty mogą skorzystać także studentki studiów zaocznych, a także osoby niepełnosprawne. Projekt zakłada skuteczne uaktywnienie uczestniczek do działania i zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają pomoc doradcy, który pomoże opracować Indywidualny Plan Działania i właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego. Planowane są także różnorodne szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników. Każda z pań przejdzie ponadto pięciomiesięczny staż zawodowy i otrzyma wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia. Program przewiduje stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu (dla osób, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce realizacji wsparcia).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują sie na stronie www.mpaz.pl. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres biuro@mpaz.pl, bądź osobiście w biurze projektu w Lubinie w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, przy ul. Armii Krajowej 32A/Łukasiewicza, lub tradycyjną pocztą. Kontaktować można się także pod nr telefonu 885 421 173.