Szklary Górne bez wody

W godzinach nocnych, tj. od 23.45 do 6.00 dnia 04 marca br. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Szklar Górnych. Przerwa w dostawie spowodowana jest podjętymi na terenie Szklar Górnych i Owczar przez Zakład oraz przedsiębiorstwo Energetyka Sp. z o.o. pracami w zakresie wyeliminowania określenia przyczyn oraz strat wody na w/w obszarze. Gminy Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach przeprasza za utrudnienie.