W Szklarach Górnych powstanie dziecięco-młodzieżowy zespół muzyczny

Grupa osób ze Szklar Górnych pod przewodnictwem Barbary Czekajło wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Szklary Górne, jako wnioskodawcą projektu, pozyskało dotację na projekt pod nazwą „Organizacja dziecięco-młodzieżowego zespołu muzycznego w Szklarach Górnych”.

Dofinansowanie w wysokości 6 000 zł zostało przyznane w ramach  dziesiątej edycji programu „Działaj Lokalnie” koordynowanego na naszym terenie przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Wrzosowa Kraina”.

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie www.dzialajlokalnie.pl oraz www.wrzosowakraina.pl.

Projekt realizowany w Szklarach Górnych będzie polegać na organizacji dziecięco-młodzieżowego zespołu muzycznego. W ramach działań projektowych ma zostać przygotowane pomieszczenie, w którym będą odbywały się próby oraz zakupiony sprzęt muzyczny i materiały biurowe na potrzeby zespołu. Planowana jest także organizacja min. jednego koncertu.

Projekt ma pozwolić na powstanie nieformalnego zespołu, który, w koncepcji jego autorów, miałby zapisać się na długie lata w życiu miejscowej społeczności. Działalność zespołu polegać będzie na organizacji cotygodniowych muzycznych spotkań dzieci i młodzieży, a w późniejszym okresie także udziału w występach dla lokalnej społeczności.

– Chcemy dać dzieciom i młodzieży dodatkową przestrzeń do samorealizacji we własnej wsi, do uczestniczenia w budowie sukcesów zespołu, co w naszej ocenie będzie działać bardzo integrująco i motywująco. Wierzymy, że w ten sposób dajemy dobrzy przykład podejmowania oddolnych inicjatyw i osiągania założonych celów – tłumaczą beneficjenci.

Nazwa zespołu muzycznego zostanie ustalona z jego pierwszymi uczestnikami.

(oprac. TG/Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne/MG)