Szach-Mat w szkołach Gminy Lubin

SONY DSCZakończył się pierwszy etap, realizowanego przez Gminę Lubin programu „Edukacja przez szachy w szkole Szach-Mat”. W specjalnym dwumiesięcznym szkoleniu wzięli udział nauczyciele klas I – III ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Lubin, którzy teraz zdobytą wiedzą przekazują swoim uczniami.

Szkolenie szachowe dla pedagogów zakończyło się turniejem, na którym można było zdobyć kategorię szachową. Pięciu osobom udało się wywalczyć wysoką IV kategorię. Otrzymali ją Jarosław Turyk z Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Anna Bojakowska z SP w Szklarach Górnych, Iwona Niemiec z SP w Raszówce, Anna Rogalska z SP w Siedlcach oraz Irena Gałach z SP w Niemstowie. Aż osiem osób uzyskało V kategorię szachową.

W turnieju, kończącym dwumiesięczny kurs, najlepszy indywidualny wynik uzyskał Jarosław Turyk z SP w Krzeczynie Wielkim, drugie miejsce zajęła Irena Gałach z SP w Niemstowie, a trzecie Iwona Niemiec z SP w Raszówce.

Drużynowo najlepsza okazała się reprezentacja Krzeczyna Wielkiego w składzie Jarosław Turyk, Celina Zaremba i Anna Barnat, drugie miejsce wywalczyła drużyna z SP w Niemstowie, którą tworzyły Irena Gałach, Monika Siedziukiewicz i Magdalena Tworus, a na trzecim uplasowali się przedstawiciele SP w Siedlcach: Barbara Szkudlarek, Anna Rogalska i Iwona Idzikowska.

Print

Szkolenie ukończyło i otrzymało certyfikaty 25 nauczycieli. Szachowe zajęcia odbywały się we wszystkich szkołach Gminy Lubin, a zakończyły się w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim.

Po turnieju odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom certyfikatów uprawniających do nauczania gry w szachy oraz przekazanie szkołom kompletów szachów i tablic demonstracyjnych.

– Bardzo mi na tym projekcie zależało i niezmiernie się cieszę, że udaje nam się go wdrożyć. Dziękuję za państwa wsparcie i zaangażowanie, bo bez tego projekt nie mógłby wystartować – mówił podczas wręczania certyfikatów wójt Tadeusz Kielan.

Projekt Szach-Mat będzie realizowany w ciągu trzech lat edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach matematycznych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo, jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne rozszerzające podstawę programową. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie projektu o dzieci z klas IV-V po to aby zapewnić ciągłość kształcenia i poprawiania umiejętności gry w szachy, co w konsekwencji może przyczynić się do zdobywania coraz wyższych kategorii szachowych.

Koszt realizacji projektu „Edukacja przez szachy w szkole” oszacowany został na 70 tys. zł. Finansowe wsparcie w kwocie 20 tys. zł zapewniła Fundacja KGHM „Polska Miedź”.

(MG/SP w Krzeczynie Wielkim)