Świętowali Dzień Edukacji Narodowej

img_0606Dzisiejsze święto – Dzień Edukacji Narodowej – było okazją do wyróżnienia najlepszych. Nagrodzonych zostało 32 pedagogów z Gminy Lubin. Podziękowania i gratulacje otrzymali wszyscy dyrektorzy i nauczyciele Gminy. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie.

– Dzisiejszy dzień jest okazją, aby – także w imieniu Wójta Tadeusza Kielana i Przewodniczącego Rady Gminy Lubin Norberta Grabowskiego – podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w wykonywanie tego trudnego zawodu. Pragnę podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych za serce, które wkładają w pracę z dziećmi i młodzieżą – mówiła podczas spotkania Zofia Marcinkiewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Lubin

Podczas uroczystości wręczono nagrody Wójta Gminy Lubin. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły nagrody otrzymało siedem osób:

– Elżbieta Piasny – dyrektor SP im.Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

– Mateusz Marciniak – dyrektor Gimnazjum w Lubinie

– Halina Bezwerchna – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie

– Monika Kowalczyk – nauczyciel języka polskiego i historii w Gimnazjum w Lubinie

– Małgorzata Szeliga – nauczyciel języka polskiego, a także bibliotekarz w Szkole Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

– Beata Oczyńska-Stettler – nauczyciel muzyki i wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej im.H.Sienkiewicza w Siedlcach

–  Barbara Kwapisz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im.Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Wśród wyróżnionych przez Urząd Gminy dyrektorów znaleźli się: Elżbieta Młynek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim; Lucyna Szudrowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Raszówce; Katarzyna Foryś – Dyrektor Przedszkola im.Jana Pawła II w Raszówce; Krystyna Szarowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Siedlcach; Mirosława Korzeniowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Niemstowie.

Z kolei na wniosek dyrektorów placówek oświatowych, nagrody otrzymali:

Ze Szkoły Podstawowej im.Janusza Korczaka w Niemstowie:

– Dorota Kusio – kierownik Szkoły Filialnej w Osieku

– Jolanta Wojtal – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

– Ewa Raczyńska – nauczyciel matematyki i informatyki

– Sebastian Gałach – nauczyciel wychowania fizycznego

Ze Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Raszówce:

– Renata Oleszczyk – nauczyciel przyrody i świetlicy,

– Agata Szczytyńska – nauczyciel języka polskiego i historii,

– Renata Gruca – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych,

Z Przedszkola im.Jana Pawła II w Raszówce:

– Anita Jakubiak

– Katarzyna Jankowy

Ze Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim:

– Małgorzata Zapiór – nauczyciel matematyki,

– Anna Rataj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki,

– Danuta Dąbrowska-Szewczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

Ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach:

– Iwona Idzikowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

– Kinga Asmus – nauczyciel matematyki, zajęć technicznych i zajęć komputerowych

Ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych:

– Danuta Kasperska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki,

– Agata Szymańska – nauczyciel języka polskiego i historii,

– Danuta Więczkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody,

Z Gimnazjum w Lubinie:

– Bogusława Sobol – nauczyciel-wychowawca świetlicy, pedagog szkolny

– Beata Zawadzka – Ząbkiewicz – nauczyciel języka angielskiego

– Anna Kuc – nauczyciel języka angielskiego