Święto lubińskiej policji

W tym roku przypada 100. rocznica powstania Policji Państwowej. Organizowane były już centralne i wojewódzkie uroczystości, dzisiaj świętowali funkcjonariusze z powiatu lubińskiego. W imieniu mieszkańców naszej gminy gratulacje i życzenia składał wójt Tadeusz Kielan. Dodatkowym prezentem dla policjantów jest podpisane kilka dni temu porozumienie i przekazanie na rzecz funkcjonariuszy pracujących na terenie Gminy Lubin dodatkowych pieniędzy na nagrody i nadgodziny.

Zgodnie z wnioskiem wójta Tadeusza Kielana i decyzją Rady Gminy Lubin, podpisano dwa porozumienia w sprawie przekazania dodatkowych pieniędzy. Pierwsze z nich mówi o 15 tysiącach złotych   z  przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Policji w Lubinie pełniących służbę na terenie Gminy Lub  oraz dodatkowych 25 tysięcy za czas służby pełnionej na terenie Gminy Lubin przekraczający normy ustalone w ustawie o policji.

Podczas dzisiejszej uroczystej akademii wójt wręczył nagrody dwóm funkcjonariuszom i sam odebrał statuetkę będącą podziękowaniem za współprace na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Święto Policji, to jednak data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników policji, ale też i tych z którymi, na co dzień współpracują.

– Wyrażam wdzięczność i uznanie funkcjonariuszom Policji oraz wszystkim pracownikom cywilnym, za rzetelną służbę i otwartość na problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i spokoju wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Z tej właśnie okazji proszę przyjąć szczere gratulacje i życzenia, które składam  w  imieniu własnym i całego samorządu oraz wszystkich mieszkańców Gminy Lubin – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Uroczystą zbiórkę z udziałem zaproszonych gości, podczas której wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia dla policjantów i pracowników Policji zorganizowano w Centrum Kultury Muza.

(SR)