Świetlice socjoterapeutyczne

Na terenie gminy Lubin w 2016 roku uruchomione zostało 6 świetlic socjoterapeutycznych utworzonych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie.

Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju oraz dla dzieci u których występują zaburzenia zachowania,  a także dla dzieci, którym ze względów środowiskowych należy stworzyć odpowiednie warunki opiekuńcze i wychowawcze po godzinach zajęć edukacyjnych.

Celem działalności świetlicy socjoterapeutycznej jest zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły, a także eliminowanie niepożądanych wzorców zachowania, tworzenie warunków do nauki własnej, pomocy w nauce oraz rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Zajęcia prowadzone są w nich według poniższego harmonogramu:

 

Dane opiekuna Świetlica wiejska
w miejscowości
Dni tygodnia Godziny
Barbara Cichosz Gorzelin Wtorek 16:00-18:00
Lisiec Środa 15:30-17:30
Ryś Małgorzata Miłoradzice Wtorek 16:00-18:00
Pieszków Poniedziałek 16:00-18:00
Kuchta Elżbieta Księginice Wtorek 16:10-18:10
Składowice Poniedziałek 16:00-18:00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 76/8403-111.

 

(AH)