Świetlice dla dzieci i młodzieży

Z myślą o dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych, bądź ubogich, potrzebujących wsparcia i pomocy, na terenie Gminy Lubin uruchomiono świetlice socjoterapeutyczne. Najmłodsi mogą tam liczyć na pomoc w nauce oraz życzliwe podejście i przyjazną atmosferę. Świetlice funkcjonują w siedmiu miejscowościach.

Świetlice Socjoterapeutyczne powstały z myślą o dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, niepełnych, z problemem alkoholowym, a także w których występują takie zjawiska jak: bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizyczna i psychiczna. Na zajęcia mogą także uczęszczać dzieci, które mają problemy z nauką w szkole oraz zaburzone zachowania.

Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką dla dzieci, którym ze względów środowiskowych należy stworzyć odpowiednie warunki opiekuńcze i wychowawcze, po godzinach zajęć edukacyjnych. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, minimalizowanie niedostatków wychowawczych oraz wspieranie działań wychowawczych rodziny i szkoły. Pedagodzy podczas zajęć w świetlicy dążą do wyeliminowania niepożądanych wzorców zachowania u najmłodszych, pomagają stworzyć warunki do nauki własnej, a także oferują pomoc w nauce oraz rozwijaniu własnych zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Na terenie Gminy Lubin Świetlice Socjoterapeutyczne zostały utworzone przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie. Świetlice działają w siedmiu miejscowościach: Składowice, Czerniec, Księginice, Miłoradzice, Niemstów, Raszówka oraz Szklary Górne.

Zajęcia prowadzone są w nich według poniższego harmonogramu:

Dane opiekuna

Miejscowość

Dni tygodnia

Godziny

             Barbara Cichosz

Składowice*

Poniedziałek

16:00-17:30

Czerniec*

Poniedziałek

16:00-17:30

Księginice

Środa

16:00-17:30

          Klaudia Sołomoniuk

Miłoradzice

Wtorek

17:00-18:30

Niemstów

Poniedziałek

16:30-18:00

              Małgorzata Ryś

Raszówka

Szkoła Podstawowa

Wtorek

13:00-13:45

Czwartek

13:00-13:45

             Anna Bojakowska

Szklary Górne

Szkoła Podstawowa

Poniedziałek

12:30-13:15

13:25-14:10

* zajęcia odbywają się co drugi tydzień

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 76/8403-111.

(AH, JW)