Świątynia jak nowa – inwestycyjny bilans w Kościele p.w. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy

IMG_5443To była wyjątkowa Eucharystia. Celebrowało ją czterech kapłanów, a Kościół w Gorzycy wypełnił się parafianami i zaproszonymi gośćmi do ostatniego miejsca. Powód tak uroczystego spotkania – to podsumowanie inwestycji, które wykonane zostały w świątyni przez ostatnie trzy lata. Choć wydaje się, że to nie niedługi okres, zmieniła ona swoje oblicze. To bez wątpienia zasługa księdza proboszcza Krzysztofa Klima, który objął parafię w 2013 r., ale także sołtysa Jana Olejnika oraz mieszkańców Gorzycy i Krzeczyna Małego, którzy nie tylko oddali serce i angażowali swój czas, ale wnieśli także pokaźny wkład finansowy. Środki na ten cel przekazane zostały także przez Fundację Polska Miedź, Gminę Lubin i Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Ogólny koszt prac remontowych przeprowadzonych w Kościele p.w. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy wyniósł 244 tys. zł. Wykonana została instalacja elektryczna, na którą nakłady wyniosły 21. tys. zł. Fundacja Polska Miedź przekazała na ten cel 18 tys. zł. Położono także instalację gazową, dzięki której świątynia może być ogrzewana. Wartość inwestycji bez dokumentacji wyniosła 8 tys. zł. Środki pochodziły od sponsorów z Gorzycy i Krzeczyna Małego. Nad wykonaniem prac czuwał Michał Rapacz, a  projekt instalacji wykonał bezpłatnie Bogdan Wajda.

W 2014 r. rozpoczął się remont wnętrza kościoła, wstawiono dwa okna witrażowe, położono nowe tynki, cały kościół został pomalowany, wyremontowano zabytkową bramę wejściową. Prace pochłonęły 130 tys. zł. Gmina Lubin przekazała na ten cel 40 tys., a Starostwo Powiatowe 20 tys. Mieszkańcy Gorzycy i Krzeczyna Małego ofiarowali niebagatelną kwotę 70 tys. zł.  W 2015 r. zainstalowany został wyświetlacz ledowy o wartości 9 tys. zł. Większą część kwoty przekazały osoby prywatne z Krzeczyna Wielkiego i Gorzycy.

IMG_5411Zwieńczeniem tych prac było wykonanie nowych granitowych schodów  zewnętrznych, najbardziej kosztownej inwestycji, która pochłonęła 85 tys. zł. Fundacja Polska Miedź przekazała na ten cel 50 tys. zł, Urząd Gminy w Lubinie 30 tys. , a pozostałą część 5 tys. zł pokryto ze składek parafian.

Dopełnieniem prac budowlanych było ustawienie na ołtarzu Kościoła rzeźby św. Józefa Robotnika, która podobnie, jak schody i krzyż przed świątynią zostały poświęcone, podczas uroczystej mszy świętej odpustowej. Eucharystii przewodniczył  ksiądz Jan Daniel, wicedziekan Dekanatu Chocianów.

– Gratuluję księdzu Krzysztofowi i parafianom zrealizowanych zadań na rzecz świątyni, ale przede wszystkim niezwykłego tempa, w jakim te prace zostały wykonane – mówił podczas Eucharystii ksiądz dziekan Jan Daniel.

Również z ambony wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie podziękował sołtys Gorzycy i jednocześnie Radny Gminy Lubin Jan Olejnik.

IMG_5395– Szczególne podziękowania składamy osobom prywatnym, które bezinteresownie wykonywały prace na rzecz naszej świątyni. Prace te były związane z wykonaniem projektów, kosztorysów i nadzorem inwestycyjnym, a wykonali je Julian Tomaszewski, Zygmunt Wojtoń i Edward Lukowicz. Wyrażamy wielką wdzięczność pani Janinie Dziedzic za pracę włożoną w zbiórkę funduszy na wszelkie potrzeby naszego kościoła i ogólną troskę o naszą świątynię. Dziękuję panu Eugeniuszowi Werbnemu za zbieranie składek w Krzeczynie Małym oraz całej społeczności Gorzycy i Krzeczyna Małego – wyliczał sołtys Jan Olejnik.  Gospodarz Gorzycy w imieniu parafian – podziękował także księdzu proboszczowi Krzysztofowi Klimowi za inicjatywę i zaangażowanie, bez których zrealizowanie tak wielu przedsięwzięć nie byłoby możliwie.

Uroczystą Mszę św. odpustową zakończyła procesja, wspólne odśpiewanie religijno-narodowej pieśni „Boże coś Polskę” oraz litania do Św. Józefa Robotnika.

Przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski oraz radna Zofia Marcinkiewicz w imieniu Rady oraz wójta Gminy Lubin złożyli podziękowania księdzu proboszczowi oraz sołtysowi Gorzycy za trud włożony w renowację zabytkowej świątyni oraz przekazali prezent w postaci pateny, naczynia liturgicznego przeznaczonego dla konsekrowanej hostii.

Fundatorzy modernizacji Kościoła p.w. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy:

Print

Gmina Lubin – 70 tys. zł

Fundacja Polska Miedź – 68 tys. zł

Starostwo powiatowe w Lubinie – 20 tys. zł

86 tys. zł pochodzi ze składek parafian oraz środków zgromadzonych podczas akcji i zabaw charytatywnych

Historycznie…

Kościół filialny w Gorzycy ma długa historię. Jego fundatorem był książę Ludwik I, który w 1356 r. przekazał do dyspozycji kościoła 2 łany ziemi, a w 1360 roku udzielił mu finansowego wsparcia. W murach kościoła zachowało się kilka kamiennych płyt nagrobnych z XVII i XVIII wieku. We wnętrzu świątyni znajdują się drewniane drzwi barokowe oraz klasycystyczny prospekt organowy. Interesująca jest również główna brama wejściowa wraz z przyległym murem otaczającym teren przykościelny, które datowane są na XIV wiek, podobnie jak cmentarz znajdujący się po północnej stronie kościoła.

(MG)