Światowy Dzień Ziemi w Liścu, Zimnej Wodzie i Wiercieniu

20160423_102553Od 1990 roku 22 kwietnia obchodzimy w Polsce „Światowy Dzień Ziemi”. W odpowiedzi na apel Urzędu Gminy Lubin – „DBAJĄC O ŚRODOWISKO, DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO” mieszkańcy miejscowości Lisiec, Wiercień i Zimna Woda przyłączyli się do tej międzynarodowej akcji. Miała ona dosłownie ogólnoświatowy charakter, ponieważ za sprawą koncernu KGHM, który przedsięwzięcie to objął swoim patronatem, wzięli w nim udział wolontariusze na trzech kontynentach.

Akcja pod nazwą „Sprzątanie Świata” zorganizowana w Liścu, Wiercieniu i Zimnej Wodzie to wspólne dzieło sołtysów i mieszkańców tych miejscowości. Jej celem było po pierwsze posprzątanie zalegających odpadów, a po drugie uświadomienie i pokazanie jej uczestnikom jak wiele wysiłku kosztuje uporządkowanie zanieczyszczonych terenów.

Po ciężkiej pracy, przyszedł czas na odpoczynek, poczęstunek i pogadanki o ekologii oraz o ochronie środowiska. Obyły się także konkursy z nagrodami. Akcja zakończyła się zapełnieniem kilkunastu dużych pojemników – można by rzec sukcesem. Ale czy aby na pewno o taki sukces nam chodzi? Przecież o wiele lepiej byłoby, gdyby tych śmieci nie było, a działania na rzecz poprawy środowiska, w którym żyjemy skupiły się na innych inicjatywach.

Mieszkańcy bardzo dziękują spółce KGHM Polska Miedź S.A. oraz Urzędowi Gminy w Lubinie za wspólną akcję i wszelką udzieloną pomoc.

(ŁB/MG)