Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Ustanowiono go w 2010 roku podczas  Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Organizacje pozarządowe mają różne cele i misje, ale  zajmują się prawie każdym obszarem, w którym potrzebna jest ich pomoc. Charakteryzuje ich jedno – nie działają dla zysku.

Dzisiejsze święto działaczy i założycieli organizacji pozarządowych, to doskonała okazja by zapoznać się z ich działalnością. Trzeci sektor, NGO-sy – to dwa inne bardzo popularne określenia organizacji pozarządowych.  Trzeci sektor oznacza, że nie są one publiczne tylko prywatne, ale w odróżnieniu od prywatnych  przedsiębiorstw,  nie działają dla zysku, tylko w interesie publicznym, czyli tak jak władze publiczne i samorządowe.
Inne popularne określenie organizacji pozarządowych to angielski skrót  NGO, czyli. non-government organization .

W Polsce jest zarejestrowanych 17 tysięcy fundacji oraz 86 tysięcy stowarzyszeń (z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych), które mają różne cele i misje, ale  działają zawsze tam gdzie potrzebna jest pomoc.

–  Dziś jest doskonała okazja by w imieniu Gminy Lubin serdecznie podziękować  przedstawicielom organizacji pozarządowych za ogromną pracę wykonaną na rzecz naszych mieszkańców.  Życzymy zarówno Wam, jak i sobie, by ten zapał i entuzjazm nie ustawał,  i jednocześnie angażował kolejne osoby, do pracy na rzecz społeczności lokalnych – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin. – Realizując swoje plany, pomagając innym ,zmieniacie świat na lepsze i za to składam Wam wyrazy uznania i szacunku.

Współpracę Gminy Lubin z sektorem pozarządowym reguluje szczegółowo, corocznie uchwalany przez Radę Gminy, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  W tym roku na działania tych organizacji na rzecz mieszkańców Gminy Lubin przeznaczono 1 milion 142 tysiące złotych. Współpraca to jednak nie tylko przekazywanie pieniędzy, ale także wzajemne konsultacje, wsparcie przy pozyskiwaniu pieniędzy z innych źródeł, czy tez promocja i wzajemne dokształcanie.

Z danych statystycznych wynika, że w Polsce najwięcej , czyli 34%  organizacji pozarządowych, działa w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i hobby. 15% sektora pozarządowego stanowią organizacje, które zajmują się edukacją i wychowaniem. Trzecią pod względem liczebności grupą są organizacje działające w zakresie kultury i sztuki. 8% organizacji zajmuje się pomocą społeczną, w dziedzinie ochrony zdrowia działa 7% stowarzyszeń i fundacji a 6% organizacji jest aktywnych w obszarze rozwoju lokalnego.

(SR)