Świąteczny konkurs – przedłużono termin

Zgodnie z regulaminem konkursu pn. „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Gminie Lubin” termin wizytacji posesji przez komisję konkursową został przedłużony z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Tym samym,  ostatnim możliwym dniem wizytacji komisji jest 16.01.2020 r.

Informujemy, że do konkursu zostały zgłoszone 23 posesje z terenu 8 sołectw Gminy Lubin. Dokładne terminy wizytacji w poszczególnych miejscowościach będą ustalane z sołtysami wsi.

(RED)