Sukcesy uczniów Gminnego Gimnazjum

maleUczniowie Gminnego Gimnazjum w Lubinie zakwalifikowali się do finału prestiżowego konkursu, organizowanego corocznie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu: „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

Uczeń klasy III b Krzysztof Polański Gimnazjum w Lubinie dotarł do finału w dwóch kategoriach „język polski” i „historia”. W pierwszej z nich, z powiatu lubińskiego, znalazły się jeszcze dwie uczennice Gimnazjum Salezjańskiego, a w historycznej kroku dotrzymuje mu jedna uczennica również z Gimnazjum Salezjańskiego.

Wielkim sukcesem jest również dotarcie do finału „zDolnego Ślązaka” uczennicy klasy II a Julii Pawlik, która jako jedyna z powiatu lubińskiego zakwalifikowała się w kategorii „język francuski”.

Laureaci Zdolnego Ślązaka mają wyjątkowe uprawnienia. Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych: (…) laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim”, a do takich zalicza się „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Gratulujemy i nadal trzymamy kciuki za uczniów z Gminnego Gimnazjum. Powodzenia! Finał już w styczniu 2016 r.

(oprac. GwL)