Sukces Szkoły Podstawowej w Siedlcach w ogólnopolskim konkursie

DSC09941Choć większość dzieci żyje już wakacjami, warto przypomnieć o przedwakacyjnym sukcesie uczniów klasy 2b ze Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Siedlec, którzy postanowili wziąć udział w konkursie  w ramach projektu „Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych”. Jego organizatorem była Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT.

Głównym zadaniem było wykonanie makiety osiedla w taki sposób, aby było ono przyjazne i ludziom, i środowisku. Na początku uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami?”, które przybliżyły im tematykę zrównoważonego rozwoju. Dalsze działania to „budowa” domów z elementów otrzymanych z Fundacji Uniwersytet Dzieci. Podobne zestawy do tworzenia domów otrzymało 1000 szkół. Siedleccy drugoklasiści bardzo poważnie potraktowali wyzwanie. Efektem była makieta, nad którą przez miesiąc – pod kierunkiem mgr Iwony Idzikowskiej – pracowała cała klasa. Zdjęcia nadesłanych prac oceniało jury, w skład którego wchodzili przedstawicielka Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), przedstawiciele wydawnictwa SIGMA, miesięcznika AURA, doradcy metodyczni oraz egzaminatorzy OKE Kraków i Fundacji Uniwersytet Dzieci. Do najważniejszych kryteriów oceny prac zaliczały się: oryginalność pracy, autorski charakter koncepcji opracowania, walory merytoryczne oraz zrozumiały język przekazu. Łącznie nagrodzono 100 klas z całej Polski. Uczniowie klasy 2b zdobyli II miejsce. Gratulacje!!!

Na zdjęciach można zobaczyć ich „dzieło”.

(oprac. SP w Siedlcach)