Stypendia Wójta Gminy Lubin przyznane

Stypendyści I semestru 2019/2020 roku szkolnego i akademickiego zostali nagrodzeni za wysokie wyniki w nauce, sporcie, umiejętności artystyczne oraz za wiedzę w konkursach. W ramach 46. edycji programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów przyznanych zostało w sumie 57 stypendiów, w tym dwa za osiągnięcia sportowe,  trzy za artystyczne oraz za osiągnięcia w konkursach, a pozostałe za wysokie wyniki w nauce.

Najliczniejszą grupę stypendystów tworzą uczniowie szkół średnich – 22 osoby, w następnej kolejności uplasowali się studenci z poziomu inżynier/licencjat – 19 osób, kolejną pozycję zajmują studenci studiów magisterskich – 11 osób.

Program stypendialny w Gminie Lubin funkcjonuje już niemal ćwierć wieku. Stypendia przyznawane są od 1996 r. dwa razy do roku. Obecnie programem objęci są uczniowie szkól średnich oraz studenci. Aby uzyskać stypendium naukowe należało uzyskać następującą średnią ocen śródsemestralnych:

– w gimnazjum  –  min. 5,1

– w szkołach średnich – min. 4,9

– natomiast studenci – średnia ocen min. 4,5

Wysokość stypendium uzależniona była od poziomu kształcenia i wynosi  od 300 zł do 500 zł (stypendia  naukowe), stypendia za inne osiągnięcia, sportowe, artystyczne i przedmiotowe, zróżnicowane zostały w zależności od ilości i szczebla osiągnięć.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, nie mogła odbyć się tradycyjna  gala wręczenia stypendiów. Nagrodzeni o wysokości otrzymanego stypendium, zostaną poinformowani listownie, a pieniądze przekazane zostaną na wskazane przez stypendystów konto bankowe.

Gratulujemy osiągniętych wyników, życzymy dalszych sukcesów i zapału w realizacji wyznaczonych celów.