Stypendia pomostowe dla studentów pierwszego roku

Fundacja Edukacji Międzynarodowej do 26 lipca 2019 czeka na wnioski tegorocznych maturzystów, którzy chcą uzyskać stypendia na najbliższy rok akademicki. Na zwycięzców konkursu czeka pięć rekomendacji pozwalających na staranie się o uzyskanie roczne stypendium o wartości 5 000 złotych.

Szanse mają ci, którzy rozpoczynają studia na polskich uczelniach państwowych mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra, pochodzą z małych miejscowości Dolnego Śląska, a dochód na członka ich rodziny w czerwcu 2019 nie przekracza 1688 zł brutto na osobę.

Zasady konkursu opisane są na stroniewww.fem.org.pl/pomost (bezpośredni link: https://www.fem.org.pl/nabor-wnioskow-o-rekomendacje-do-programu-stypendiow-pomostowych-2019/). Tam też można pobrać niezbędne dokumenty. Aplikowanie o stypendium pomostowe jest dwuetapowe:

  • I etap to uzyskanie rekomendacji od FEM – Nabór „wniosków o udzielenie rekomendacji” potrwa do 26 lipca 2019. Lista osób, które uzyskają rekomendację upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe on-line – zostanie opublikowana do dnia 9 sierpnia 2019 na stronie fem.org.pl
  • II etap to złożenie wniosku on-line na stronie stypendia-pomostowe.pl (ogólnopolskiego organizatora programu stypendialnego). Do 14 sierpnia 2019 (do godziny 16:00) rekomendowani przez FEM kandydaci będą mieli czas na złożenie wniosków on-line do FEP na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

W roku akademickim 2019/2020 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2019/2020). Wkład finansowy Fundacji Edukacji Międzynarodowej (25 proc. wartości każdego stypendium) możliwy jest ze środków programu stypendialnego „zDolny Śląsk”, współfinansowanego z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Tymczasem środki przekazywane przez FEP pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

(RED)