Stypendia Pomostowe dla ambitnych

5.000 złotych wsparcia mogą otrzymać ambitni i zdolni maturzyści pochodzący ze wsi i małych miejscowości z terenu Dolnego Śląska. Termin składania wniosków o Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów mija 28 lipca br. Realizatorem projektu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Wrocławia.

W roku akademickim 2017/2018 przyznawane będą stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Warunkiem przyznania wsparcia jest rozpoczęcie przez kandydata studiów dziennych na polskiej uczelni państwowej, na której można realizować studia jednolite lub dwustopniowe, uzyskując tytuł magistra.

Największe szanse na przyznanie stypendium mają tegoroczni maturzyści, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i pochodzą z małych miejscowości. Przy ocenie wniosku będzie również brany pod uwagę dochód na jednego członka rodziny kandydata.

Zasady konkursu oraz wzory wniosku i załączników dostępne są pod adresem: http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-programu-stypendiow-pomostowych/

Stypendia finansowane są ze środków zgromadzonych przez FEM oraz ogólnopolskiego organizatora Konkursu Stypendiów Pomostowych – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Pierwszym etapem na drodze zyskania stypendium jest złożenie „Wniosku o uzyskanie rekomendacji” do FEM. Wnioski wytypowanych przez FEM osób będą rozpatrywane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, która ostatecznie przyzna stypendia.