STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Dziś o godzinie 15.00 w świetlicy wiejskiej w Oborze odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin.

Program stypendialny ma już dwudziestoletnią tradycję. Celem jego jest uhonorowanie najzdolniejszych młodych mieszkańców naszej Gminy. W ramach jego 40 edycji Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan przyznał 114 stypendiów, w tym 98 za wysokie wyniki w nauce oraz 9 stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe, 4 za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz 2 za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Na galę stypendialną zwieńczającą II semestr 2015/2016 zaproszono wszystkich stypendystów.

Osoby, którym zostały przyznane jednorazowe stypendia uzyskały bardzo wysokie wyniki w nauce. Kryteria jakie musiały spełniać osoby ubiegające się o stypendium określone są w uchwale Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów. Najliczniejszą grupę stypendystów tworzą uczniowie szkół średnich – 44 osoby, na kolejnym miejscu uplasowali się gimnazjaliści – 29 osób, kolejna pozycję zajmują studenci – 26 osób.

Uroczystość wręczenia stypendiów wzbogacona będzie o Galę Wolontariatu podczas której uhonorowani zostaną 3 wolontariusze działający na rzecz mieszkańców naszej gminy.

(oprac. B. Tórz)