Stypendia dla najzdolniejszych

W czwartek, 8 czerwca br. o godzinie 15.30 w świetlicy wiejskiej w Oborze odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Gminy Lubin. Łącznie 55 stypendiów zostanie przyznanych za wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich stypendystów.

Program stypendialny ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. Celem jego jest uhonorowanie najzdolniejszych młodych mieszkańców naszej Gminy oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji i zdolności.

W ramach 41 edycji programu Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan przyznał 55 stypendiów, w tym większość za wysokie wyniki w nauce oraz 6 stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne.

Osoby, którym zostały przyznane jednorazowe stypendia, uzyskały bardzo wysokie wyniki w nauce. Kryteria jakie musiały spełniać osoby ubiegające się o stypendium określone są w uchwale Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów, i tak gimnazjaliści musieli wykazać się średnią ocen minimum na poziomie 5,1, uczniowie szkół średnich – 4,9, a studenci 4,5.

Najliczniejszą grupę stypendystów tej edycji tworzą studenci – 24 osoby, następnie uczniowie szkół średnich – 16 osób. Grono stypendystów z poziomu gimnazjalnego tworzy 9 osób.

(B. Tórz, JW)