Stypendia dla najlepszych

Uhonorowano uczniów i studentów, którzy w II semestrze minionego roku szkolnego i akademickiego nie szczędzili sił oraz zapału i tym samym osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, wykazali się umiejętnościami artystycznymi oraz wiedzą w konkursach przedmiotowych. W ramach 44 edycji programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów przyznanych zostało w sumie 108 stypendiów, w tym 7 za osiągnięcia sportowe, 5 za artystyczne i 5 za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz 91 za bardzo dobre wyniki w nauce na poszczególnych szczeblach edukacji.

Najliczniejszą grupę stypendystów tworzą uczniowie szkół średnich – 44 osoby, w następnej kolejności uplasowali się studenci z poziomu inżynier/licencjat – 18 osób, kolejną pozycję zajmują gimnazjaliści – 15 osób oraz studenci studiów magisterskich – 14 osób.

Program stypendialny w Gminie Lubin funkcjonuje od ponad dwudziestu lat, początki datowane są na rok 1996. Stypendia przyznawane są dwa razy do roku, za osiągnięcia w minionym semestrze. Objęci są nim uczniowie począwszy od edukacji na poziomie gimnazjalnym do studentów studiów magisterskich. Aby uzyskać stypendium naukowe należało uzyskać następującą średnią ocen śród semestralnych:

– w gimnazjum  –  min. 5,1

– w szkołach średnich – min. 4,9

– natomiast studenci – średnia ocen min. 4,5

Wysokość stypendium uzależniona jest od poziomu kształcenia i waha się od 250 zł do 550 zł (stypendia  naukowe), stypendia za inne osiągnięcia, sportowe, artystyczne i przedmiotowe i zróżnicowane są w zależności od ilości i szczebla osiągnięć.

Po raz pierwszy wręczano stypendia dla uczniów szkół podstawowych. Otrzymali oni stypendium dyrektora szkoły za wysokie wyniki w nauce. Było to możliwe dzięki środkom finansowym zabezpieczonym na ten cel przez Gminę Lubin. Kryterium uzyskania takiego stypendium była wysoka średnia w nauce, wzorowe zachowanie oraz dodatkowa aktywność na rzecz szkoły.

Wręczenia stypendiów dokonali: Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin, Zofia Marcinkiewicz przewodniczący komisji oświaty i kultury oraz radny Marcin Nyklewicz. Poniżej publikujemy nazwiska wszystkich nagrodzonych.

Stypendyści sportowi

Paulina Ostrowska – łucznictwo, Mateusz Posłuszny – łucznictwo, Mateusz Musiatowicz – łucznictwo, Magdalena Sieradzka – łucznictwo,  Mikołaj Stasiak- Karate Kyokushin, Kamila Klin –karate olimpijskie

Stypendyści przedmiotowi

Natalia Szylko,  Mikołaj Jaszczyszyn, Michał Mędrala, Jan Wiącek

Stypendyści z dziedzin artystycznych

Aleksandra Naglik, Klaudia Jędrak, Krzysztof Polański

Stypendyści ze szkół podstawowych Gminy Lubin

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim  – Julia Werbna, Amelia Prędka, Wiktoria Ogłozińska.
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie – Agnieszka Babiarczyk, Zuzanna Szczypczyk, Kacper Radulewicz.
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce –  Dorota Sobuś, Michał Boczniewicz.
  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach – Zofia Świerzowska, Aleksandra Szeliga, Milena Mum.
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych –  Matea Chudy, Oskar Kłos, Julia Łapińska.

Stypendyści z gimnazjum

Wiktoria Haliniak, Nicol Langier, Jan Wiącek, Weronika Krac, Dawid Herejczak, Aleksandra Naglik, Klaudia Jędrak, Piotr  Ges, Magdalena Sieradzką.

Stypendyści ze szkół średnich

Paulina Ostrowska, Jakub i Mateusz Dydyńscy, Mikołaj Jaszczyszyn, Przemysław Pabian, Dominika Swędrak, Aleksandra Wojewodzic, Adrianna Skobel, Michał Mędrala, Anna Wróblewska,  Krystian  Skibik, Ewelina Tabin, Aleksandra Herda, Nikola Paszkowska, Aleksandra Mech, Kamila Klin, Krzysztof Polański, Agata  Drozd.

Studenci studiów wyższych I i II stopnia

Krzysztofa Kandut, Bartosz Bubnowski, Sandra Nawrocka, Patrycja Ziąber, Angelika Miezio, Aleksandra Rogalska.

W gronie stypendystów z najwyższymi średnimi, którzy byli obecni na uroczystości znaleźli się:

gimnazja  – Patrycja Fijoł ze średnią ocen 5,8 i Natalia Szylko ze średnią 5,6

szkoły średnie – Mikołaj Stasiak, Szymon Buras ze średnią ocen 5,6

studia wyższe licencjackie/inżynierskie – Magdalena Kokocińska

studia wyższe magisterskie – Natalia Worobel ze średnią 4,7, Oskar Smaga ze średnią 5,0

W czasie uroczystości zebrani mieli okazje do wysłuchania kilku utworów muzycznych w wykonaniu młodych mieszkańców Gminy Lubin oraz kompozytora i muzyka Krzysztofa Figurskiego.

(RED)