Strzelnica w Oborze na cenzurowanym!

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan uchylił swoją wcześniejszą decyzję w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy „Wyraj” w Oborze. Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mieszkańcy Obory przestali czuć się bezpiecznie w swojej miejscowości. W ich opinii strzelnica nie jest właściwe zabezpieczona, a oni boją się, że zbłąkana kula w końcu trafi w człowieka. Skarżą się także na uciążliwy hałas, który zakłócił ich spokój. Pismo w tej sprawie trafiło m.in. do Starostwa Powiatowego w Lubinie, ponieważ to organ, który kontroluje przestrzeganie norm dopuszczalnego poziomu hałasu. Wielokrotnie swoje uwagi w tej sprawie społeczność Obory przekazywała szefowi gminnego samorządu.

Wójt Gminy Lubin po raz pierwszy interweniował w tej sprawie już w październiku 2016 r. zobowiązując właściciela strzelnicy do przeanalizowania możliwości wykonania dodatkowych zabezpieczeń obiektu w postaci wykonania wałów i zmiany osi strzałów, co ograniczyłoby poziom hałasu i zwiększyło poczucie bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu strzelnicy, oznakowania tabliczkami terenu okalającego strzelnicę, zawierającymi ostrzeżenia o zagrożeniach wynikających z nagłego wtargnięcia na jej teren, a ponadto przeprowadzania strzelań w dniach i godzinach, które byłyby jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców tej części wsi, w której znajduje się strzelnica.

– Niestety interwencja nie przyniosła oczekiwanego skutku, dlatego zdecydowałem się na bardziej radykalny krok w postaci uchylenia regulaminu strzelnicy. To jedyne instrument prawny, jakim dysponuje Urząd Gminy, ale wystarczający, ponieważ uniemożliwia dalsze funkcjonowanie strzelnicy – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wydanie decyzji poprzedzone zostało wizją lokalną, podczas której stwierdzono m.in. brak stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji , czy telefonu lub innych urządzeń łączności. Widoczne były kule w drzewie i przestrzelone gałęzie, będące dowodem na wydostawanie się pocisków – w sposób niekontrolowany – poza obiekt strzelnicy.

Decyzja przesłana została właścicielowi obiektu, z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, Wójt Gminy Lubin nadał jej rygor natychmiastowej  wykonalności.

(MG)

Decyzja