Strażacy z Gorzycy i Raszowej wybrali nowe władze

20160206_181414Zarówno w Gorzycy, jak i Raszowej członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej jednogłośnie udzielili absolutorium zarządom jednostek za minioną, pięcioletnia kadencję. Na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych dokonano wyboru nowych władz na kolejnych pięć lat.

W Gorzycy prezesem jednostki pozostaje Mirosław Witkowski. W skład zarządu weszli ponadto Małgorzata Drygas-Majka (wiceprezes), Zbigniew Wicherski (naczelnik), Robert Klimkowski (zastępca naczelnika), Andrzej Jaszczyszn (skarbnik) oraz Tomasz Hawrysz (sekretarz).

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Łukasz Gajda (przewodniczący), Grzegorz Gorczakowski (sekretarz) oraz Antoni Bojko (członek).

OSP w Gorzycy liczy 15 druhów, ale chęć przystąpienia do jednostki w bieżącym roku wyraziły kolejne cztery osoby.

Priorytetowe zadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy planowane na 2016 r. – to zakup wozu bojowego, którego brak mocno ogranicza strażaków w ich działalności.

Zabezpieczenie środków na ten cele w wysokości 50.000 zł w tegorocznym budżecie Gminy Lubin zadeklarował Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin. Koszt wozu bojowego szacowany jest na ok. 115.000 zł. Brakująca kwota – jak deklarują – strażacy pozyskana zostanie z innych źródeł.

Gratulacje i podziękowania strażakom składali Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski, Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Grzegorz Obara, W-ce Prezes Zarządu Gminnego OSP dh Edward Okrasa, Komendant Gminnego OSP dh Marek Maślej oraz Sołtys Gorzycy Jan Olejnik.

– Mimo przeciwności, na jakie trafiacie gratuluję Wam samozaparcia i chęci do pracy. Dziękuję staremu zarządowi i gratuluję nowemu. Jesteście wszystkim potrzebni, więc działajcie tak, jak dotychczas, bo strażak jest synonimem bezpieczeństwa – mówił wójt Tadeusz Kielan.

IMG_0070[1]Kolejne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Raszowej. Tam również nie dokonano zmiany na najwyższym szczeblu jednostki. Prezesem pozostaje druh Jan Pasternak, a w skład zarządu weszli ponadto Józef Kuchciak (wiceprezes), Marek Kuchciak (naczelnik), Grzegorz Mularz (sekretarz) oraz Krzysztof Pasternak (skarbnik).

W Komisji Rewizyjnej OSP w Raszowej zasiądą Jacek Górniak (przewodniczący), Andrzej Hankus (wiceprzewodniczący) oraz Robert Piekut (skarbnik).

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Raszowej uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP druh Edward Okrasa, Komendant Gminy OSP Marek Maślej oraz Sołtys Raszowej Eugeniusz Gut.

(AI, MG)

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Gorzycy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Raszowej