Strażacy Roku 2018

Specjalna komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Urzędu Gminy, wybrała laureatów konkursu Strażak Roku 2018 w kategorii kobieta i mężczyzna. Uroczystego ogłoszenia wyników dokonano podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Strażakiem Roku została druhna Natalia Cyrkot z Zimnej Wody  oraz Roman Kosacz ze Szklar Górnych.

To była już druga edycja konkursu Strażak Roku. Zarządy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubin nominowały do tego tytułu osiem osób: Czerniec – Krzysztofa Więcława, Księginice – Łukasza Kurka, Niemstów- Michała Mościwskiego, Raszówka – Damiana Dobrowolskiego i Ninę Sobol, Szklary Górne – Romana Kosacza, Zimna Woda – Natalię Cyrkot oraz Grzegorza Baraniaka.  Decyzją czteroosobowej komisji zaszczytne tytuły Strażak Roku 2018 przypadły Natalii Cyrkot i Romanowi Kosaczowi.

Uroczyste ogłoszenie i wręczenie dyplomów, statuetek oraz nagród pieniężnych zaplanowane było na finał tegorocznych gminnych zawodów strażackich, udało się jednak ten plan zrealizować połowicznie. Natalia Cyrkot doznała bowiem w czasie zawodów kontuzji i przed ich finałem została odwieziona ze skręconą kostką do szpitala. Nagrodę w jej imieniu odebrała koleżanka z drużyny. Natomiast drugi laureat  Roman Kosacz nie krył radości i zaskoczenia.

– Gratuluje wam, jesteście wzorami do naśladowania!– mówił wójt Tadeusz Kielan wręczając nagrody laureatom i upominki wszystkim osobom zgłoszonym do konkursu. – Ratujecie ludzkie życie i mienie, ciągle podnosicie swoje kwalifikacje, poświęcacie swój czas wolny na uczenie innych zasad bezpiecznego zachowania.  Dziękuję za to w imieniu mieszkańców Gminy Lubin i życzę Wam dużo zdrowia i siły!

Natalia Cyrkot do OSP w Zimnej Wodzie wstąpiła w 2015 roku. Była uczestnikiem wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, podczas których wyróżniała się wzorową postawą, ofiarnością i pełną determinacją. Nie ulega presji, potrafi zachować opanowanie w trudnych sytuacjach. Na co dzień służy radą i pomocą młodszym druhom, bierze czynny udział w zawodach i wspólnie z koleżankami prowadzi kronikę OSP Zimna Woda.

Roman Kosacz jest naczelnikiem OSP Szklary Górne, wielokrotnie był odznaczany za zasługi dla pożarnictwa. Aktywnie działa na rzecz rozwoju jednostki i pozyskuje pieniądze na jej doposażenie. Dobrze współpracuje ze  środowiskiem lokalnym i prowadzi wiele działań prewencyjnych. Dzięki jego staraniom powstał projekt większej remizy.  Jako strażak bierze czynny i aktywny udział w prawie każdym wezwaniu z zaangażowaniem wypełniając swoje obowiązki.

(SR)