Strażacy mają nowe defibrylatory

20161218_1035371Trzy nowe defibrylatory trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych w Niemstowie, Księginicach i Zimnej Wodzie. Zakupiony sprzęt jest nowoczesny i niezawodny. Po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej urządzenie analizuje rytm serca i określa, czy poszkodowany wymaga defibrylacji.

Zakupione defibrylatory mogą być używane nie tylko przez osoby posiadające wykształcenie medyczne ale również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają. Po włączeniu urządzenie samo udziela wskazówek dotyczących kolejnych czynności wymaganych do przeprowadzenia analizy rytmu serca i defibrylacji. Dzięki systemom analizy krzywej elektrokardiograficznej defibrylator potrafi rozpoznać zaburzenia rytmu serca, które prowadzą do zatrzymania krążenia, a gdy je wykryje – przygotować się do dostarczenia odpowiedniej energii.

Defibrylator powinien zostać użyty u tych poszkodowanych, którzy są nieprzytomni i nie oddychają lub oddychają nieprawidłowo (oddech agonalny). W przypadku podejrzenia wystąpienia zatrzymania akcji 20161218_1035451serca ratownicy powinni rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, wezwać zespół ratownictwa medycznego i jak najszybciej przygotować defibrylator do użycia.

Pamiętajmy, że w przypadku użycia defibrylatora należy:

– zadzwonić na tel. 998 lub

– załączyć syrenę alarmową w/w jednostkach OSP lub

– powiadomić osoby funkcyjne w/w jednostkach OSP.

W zakupie defibrylatora AED partycypowali wierni Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie. Parafianie przekazali na ten cel 1.750 złotych.