Straty spowodowane tegoroczną suszą w Gminie Lubin oszacowane

suszaSpecjalna komisja, powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego oszacowała straty spowodowane suszą na terenie Gminy Lubin. Wnioski w tej sprawie złożyli właściciele 36 gospodarstw. Na odszkodowanie i preferencyjny kredyt klęskowy liczyć może 21 rolników, których straty w gospodarstwie z tytułu prowadzonej działalności rolnej przekroczyły 30 proc.

W skład Komisji ds. szacowania szkód wchodzili przedstawiciele Urzędu Gminy Lubin, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolniczej.

Jeden z wniosków nie był rozpatrywany, ponieważ dotyczył strat w produkcji zbóż, dla których nie została ogłoszona klęska suszy na podstawie monitoringu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB).

W 14 gospodarstwach obniżenie przychodów nie przekroczyło 30 proc. produkcji, co również uniemożliwia ubieganie się o rządową pomoc.

Z terenu Gminy Lubin na finansowe wsparcie z Budżetu Państwa może liczyć 21 rolników, w których gospodarstwach susza wyrządziła straty przekraczające 30 proc. przychodu.

– Z informacji przekazanych nam przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że odszkodowania wypłacone zostaną do końca roku – mówi Arkadiusz Dulemba, kierownik lubińskiego oddziału Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Rolnicy którzy ubezpieczyli 50proc. upraw otrzymają 400 zł do ha upraw uszkodzonych, a pozostali 200 zł do ha upraw uszkodzonych.

– Wnioski rolników, których straty przekroczyły 30 proc., trafiły także do Wojewody Dolnośląskiego. Specjalny zespół dokonuje obecnie ich weryfikacji i opiniuje je, pod kątem możliwości ubiegania się przez rolników o kredyty klęskowe na preferencyjnych warunkach – dodaje Arkadiusz Dulemba.

Ze złożonych wniosków wynika, że powierzchnia dotknięta klęską na terenie Gminy Lubin wyniosła ponad 1,5 tys. hektarów, a straty z tego tyłu oszacowano na 3, 7 mln zł.

(EJ, MG)