Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Gmina Lubin przystąpiła do opracowania nowej Strategii rozwiązywania problemów społecznych. W pracach nad nią uczestniczą przedstawiciele samorządu, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji, kościoła, eksperci oraz mieszkańcy Gminy Lubin. Zachęcamy  do wypełnienia ankiet, które pomogą zidentyfikować nasze problemy społeczne.

 

Z roku na rok zmienia się świat i diagnozowane są nowe problemy społeczne. Samorządy muszą je wcześnie rozpoznawać i planować długofalowe strategie działania. Temu właśnie mają służyć badania, ankiety, wywiady, które pomogą w opracowaniu nowej strategii na kolejne 5 lat.

Poprzednia strategia dotyczyła lat 2013-2017. Stanowiła ona materiał wyjściowy do przygotowywania konkretnych programów i projektów pomocy społecznej, takich jak np. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych, Program wspierania rodziny, czy też Program na rzecz osób starszych. Bezpośrednio na ich bazie powstały konkretne projekty, które zrealizowano w ostatnich latach w Gminie Lubin. To m.in. „Ciepły posiłek dla seniora” i „Komputer –złodziej czasu”.

Jakie działania i akcje będą konieczne w kolejnych pięciu latach? Tego dowiemy się  po analizie wyników prowadzonych właśnie badań i wywiadów. Bardzo ważny jest przy tym głos mieszkańców, dlatego zapraszamy do wypełnienia załączonych ankiet. To pomoże zidentyfikować problemy społeczne występujące w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii.

Wypełnione ankiety proszę zwrócić na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach bądź mailem na adres gops@archiwum.ug.lubin.pl do 9 lutego 2018r.

(SR)

Ankieta_Problemy w opinii mieszkańców

Ankieta_Równość szans