Stacja podnoszenia ciśnienia wody w Osieku na ostatniej prostej

Budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Osieku rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku.

Dobiega końca budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Osieku. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od lat. W końcu udało się ją sfinalizować.

Problemy z ciśnieniem wody spędzają sen z oczu mieszkańcom Osieka od dawna. Są szczególnie dotkliwe w przypadku okresów podwyższonego poboru wody czyli latem.

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że przypadającemu na wcześniejsze lata intensywnemu rozwojowi zabudowy tej miejscowości nie towarzyszyła rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przyłączając nowych odbiorców, wykorzystywano istniejące rurociągi.

– Rozwiązanie tego problemu było jednym z naszych priorytetów. Niestety budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia wymagała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie przewidywał jej budowy w Osieku. Procedury w zakresie zmiany planu trwają około dwóch lat i nie można ich przyśpieszyć, dlatego też budowa stacji możliwa była dopiero w tym roku. Nie oznacza to jednak, że przez trzy ostatnie lata nic się w Osieku nie działo. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej w tej miejscowości wraz inwestycjami towarzyszącymi wyniosła 2 mln zł – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Pierwszy przetarg na budowę Stacji Podwyższania Ciśnienia Wody w Osieku ogłoszono we wrześniu 2017 r., jednak ze względu na brak chętnych, wykonawcę wyłoniono dopiero w trakcie czwartego postępowania przetargowego. Tym samym prace budowlane można było rozpocząć dopiero w kwietniu 2018r.

Równolegle do działań zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania ówczesny GZUKiM prowadził prace związane z przebudową i rozbudową sieci w Osieku, by dostosować ją potrzeb tej stale rozrastającej się miejscowości.

Przestarzałe i mocno skorodowane urządzenia systematycznie zastępowane są nowymi, przystosowanymi do potrzeb wciąż rosnącej społeczności Osieka.

– Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Osieku należą prace mające na celu połączenie w układ pierścieniowy sieci oraz wymianę poszczególnych odcinków rurociągów. W 2015 roku rozpoczęto prace projektowe przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Pieszkowie, w ramach której dwukrotnie zwiększono zapas wody, umożliwiając tym samym zaopatrywanie mieszkańców w wodę w okresach szczytowych rozbiorów. Nadmienić należy, iż przed rozbudową obiektu w okresach zwiększonych rozbiorów zgromadzona rezerwa wystarczała na zaledwie kilkugodzinne zaopatrywanie mieszkańców w wodę, co w konsekwencji powodowało częste jej braki oraz codzienne spadki ciśnień – wyjaśnia Wojciech Dziwiński, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

W celu zniwelowania powtarzających się w poprzednich latach znacznych spadków ciśnień, jak również przerw w dostawie wody, w latach 2015-2018 wybudowano i przebudowano sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Parkowej i Cichej, Fiołkowej i Zagajnikowej, Słonecznej, Krótkiej, Tulipanowej, Św. Katarzyny, Śląskiej i Pieszkowskiej.

Zaplanowane są kolejne inwestycje. – Intensywny rozwój Osieka trwa, wciąż przybywa mieszkańców, dlatego już dziś planujemy kolejne inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, by wyprzedzić ewentualne problemy i nie dopuścić więcej do sytuacji, w której mieszkańcom brakuje wody – dodaje prezes Wojciech Dziwiński.

(PGK GL/MG)

 

Zestawienie zadań na sieci wodno-kanalizacyjnej wykonanych w  Osieku w latach 2015-2018.

– Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Parkowej i Cichej (dz. nr 106/1, 114, 115/20, 112/17, 112/20) o łącznej wartości ok. 117 000 tys. zł netto. – dwa zadania inwestycyjne realizowane w 2015r. mające na celu uzbrojenie działek budowlanych oraz pierwszy etap pierścieniowego zasilania w wodę części terenów na tzw. górce w Osieku.

– Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fiołkowej i Zagajnikowej (dz. nr 23, 36/1, 36/8) o wartości ok. 42 000 tys. zł netto. – zadanie realizowane w 2015r. mające na celu uzbrojenie działek budowlanych oraz połączenie w układ pierścieniowego zasilania w wodę części miejscowości.

– Budowa sieci wody w rejonie dz. nr 105/1 o wartości ok. 87 000 tys. zł netto. – zadanie realizowane w 2016r. mające na celu połączenie ul. Św. Katarzyny oraz Parkowej w układ pierścieniowy.

– Budowa sieci wody na ul Miedzianej (dz. nr 150) o wartości ok. 105 000 tys. zł netto. – zadanie realizowane w 2016r. mające na celu połączenie ul. Miedzianej w układ pierścieniowy.

– Budowa sieci wody na ul. Słonecznej( dz. nr 43) o wartości ok. 61 000 tys. zł netto. – zadanie realizowane w 2016r. polegające na przebudowie i rozbudowie sieci wody mające na celu połączenie ul. Słonecznej w układ pierścieniowy oraz zwiększenie przekroju rurociągów.

– Budowa sieci wody w rejonie ul. Krótkiej (dz. nr 177/79) o wartości ok. 24 000 tys. zł netto. – zadanie realizowane w 2016r. polegające na rozbudowie sieci wody mające na celu połączenie ul. Krótkiej i Polnej  w układ pierścieniowy.

– Budowa sieci wody w rejonie ul Tulipanowej i Zagajnikowej (dz. nr 41/10, 23) o wartości ok. 26 000 tys. zł netto. . – zadanie realizowane w 2016r. polegające na rozbudowie sieci wody mające na celu połączenie ul. Tulipanowej i Zagajnikowej w układ pierścieniowy.

– Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Katarzyny i Śląskiej (dz. nr 65/2, 64/56) o wartości ok. 71 000 tys. zł netto. zadanie realizowane w 2017r. mające na celu uzbrojenie działek budowlanych

– Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pieszkowskiej, Św. Katarzyny, Parkowej  (dz. nr 131, 124) o wartości ok. 344 000 tys. zł. netto – zadania realizowane w 2017r. polegające na rozbudowie sieci wody i kanalizacji sanitarnej mające na celu uzbrojenie działek budowlanych oraz połączenie ul. Parkowej w układ pierścieniowy oraz wprowadzającej dodatkowe zasilania: do tzw. górki oraz do ul. Słonecznej z głównego rurociągu.

– Przebudowa sieci wody w rejonie ul. Zagajnikowej i Saturna w ramach budowy drogi w ul. Zagajnikowej – zadanie realizowane w 2018r. przez Gminę Lubin polegające na rozbudowie i przebudowie sieci wody i kanalizacji sanitarnej mające na celu uzbrojenie działek budowlanych oraz wymianę awaryjnego rurociągu – inwestycja w trakcie realizacji.

 

– Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Pieszkowie o wartości 375000 zł netto – zadanie realizowane w 2017r. polegające na budowie dodatkowego zbiornika zapasu wody o poj. 200m3, modernizacji układu pompowego na urządzenia o większej wydajności, układu sterowania oraz przebudowa infrastruktury zewnętrznej.

– Budowa Stacji Podwyższania Ciśnienia Wody w ul. Parkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  rozbudową sieci wody o wartości około 650 000 zł netto.

– Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadań 80 000 zł netto.

Łączna wartość inwestycji w ostatnich trzech latach mających na celu modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej w m. Osiek wraz inwestycjami towarzyszącymi  wyniosła ok. 2,0 mln zł. netto.