Środki ochrony dla szkół

Do szkół Gminy Lubin trafiły finansowane  przez rząd środki ochrony osobistej. Nauczyciele i pracownicy tych placówek dostali do dyspozycji płyny dezynfekcyjne i maseczki.  To prawie tysiąc litrów płynu i 4 tysiące maseczek. Dziś przedstawicielom szkół i dodatkowo przedszkoli, przekazano także bezdotykowe termometry sfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia.  

W połowie sierpnia Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Przygotowano wówczas odpowiedni formularz i 17 sierpnia ruszyło składanie zamówień.

MEN informował wówczas, że wszystkie szkoły, które złożą formularz do 20 sierpnia br. otrzymają płyny i maseczki do 1 września br. i tak też się stało. Te zapasy płynów i maseczek były przekazywane bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia. Do naszych  gminnych szkół trafiło w sumie prawie tysiąc litrów płynu dezynfekcyjnego, który jest pakowany w 5-litrowe pojemniki. Nasze szkoły otrzymały także cztery  tysiące maseczek. Każdą placówkę, w tym także przedszkole wyposażono też w bezdotykowe termometry. Przedszkola zaopatrywały się w płyny do dezynfekcji i maseczki w ramach swoich budżetów.

Przypomnijmy, że od września podstawowym modelem pracy w szkołach są zajęcia stacjonarne. Ze względu na epidemię będzie też możliwy model mieszany: dyrektor szkoły po pozytywnej opinii z sanepidu będzie mógł podjąć decyzję, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część będzie uczyła się na odległość. Przy większym zagrożeniu epidemiologicznym w grę może wchodzić przejście całej szkoły na edukację zdalną.

(SR)