Środa z funduszami – wszystko o szkoleniach

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na spotkanie pn. „Środa z funduszami – szkolenia”. Z zaproszenia mogą skorzystać osoby w wieku 50+, pracodawcy i ich pracownicy, a także osoby zagrożone zwolnieniem z pracy, bądź te, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 8 lutego w Legnicy. Udział jest bezpłatny.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości skorzystania ze szkoleń dofinansowanych z funduszy UE. Przedstawione zostaną przykłady projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wskazane będą konkretne możliwości i zasady uczestnictwa w dofinansowanych szkoleniach (zawodowe, kwalifikacyjne, językowe, komputerowe). Zaprezentowane zostaną również usługi świadczone przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy.

Zaproszenie skierowanie jest do przedsiębiorców (mikro, małych i średnich firm) oraz ich pracowników, do osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do średniego włącznie), osób zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn pracodawcy, a także osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w wieku 50+, kobiet, niepełnosprawnych, niezatrudnionych) oraz osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z własnej inicjatywy.

Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 13.00, w Legnicy, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Rycerska 24 – budynek Letia Business Center (wejście również od ul. Murarskiej 3) – sala „FEBE”, I piętro, w środę 8 lutego 2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą mailową na adres pife.legnica@dolnyslask.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 723 54 81 lub 80.

Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.