Sprzęt medyczny trafił do ratowników

Pomoc rzeczowa wartości 50 tys. zł została dziś przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Lubinie. Gmina Lubin sfinansowała zakup sprzętu i wyposażenia, które pracownicy Pogotowia Ratunkowego uznali za najpilniej potrzebne.

– Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt, choć trochę ułatwi niezwykle trudną pracę, którą wykonujecie państwo każdego dnia. Pomoc przekazuję w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Lubin, w podziękowaniu za opieką, którą na państwo otaczacie w dzień i w nocy. Życzę zdrowia i wytrwałości w tym wyjątkowo trudnym czasie – mówił Bartosz Chojnacki, zastępca wójta Gminy Lubin.

Zespołowi Ratownictwa Medycznego w Lubinie przekazane zostały aparaty elektroniczne do mierzenia ciśnienia, wiertarki doszpikowe, ssaki nożne, torby  ratownicze i pasy do autopulsu oraz kontener sanitarny, z którego korzystać będą medycy, mający kontakt z osobami  zarażonymi i podejrzanymi o zarażanie koronawirusem.

– Z całego serca dziękujemy za udzielone wsparcie i pomoc. To bardzo ważny sprzęt w naszej codziennej pracy, który wykorzystamy najlepiej jak potrafimy. To także gest niezmiernie ważny mentalnie. Świadomość społecznej akceptacji i szacunku dla naszej pracy, bo ta pomoc jest tego wyrazem, bardzo nam  pomaga i buduje motywację  do dalszej pracy – podkreśliła Joanna Bronowicka, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Sprzęt przekazany została na ręce Hanny Słomki, kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lubinie.

Pieniądze na pomoc dla ratowników pochodzą z – uruchomionej decyzją wójta Gminy Lubin – rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

(MG)