Sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną

Wójt Gminy Lubin  ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Księginicach. Działka ma powierzchnię 1000 m2, jej numer to 351/5. Jest na płaskim terenie i ma kształt  prostokąta. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest  pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej. Działka ma zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Lubin.

Cena  wywoławcza działki to  36 400,00 zł. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 600,00 zł. do 6 grudnia 2017 r. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie  nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie lub w kasie Urzędu Gminy w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest   na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.

Ogłoszenie IV Księginice