Sprawozdawcze zebrania OSP zakończone

Krzeczyn Wielki zakończył cykl zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin za 2018 rok. Zarząd jednostki jednogłośnie otrzymał absolutorium.

OSP Krzeczyn Wielki w 2018 r. uczestniczyła w 20 akcjach ratowniczych. Najczęściej, bo aż 13 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów, pięć razy likwidowali miejscowe zagrożenia.

W grudniu ubiegłego roku doszło do zmian personalnych w jednostce. Prezesa Marka Trafidło, zastąpił pełniący wcześniej funkcję naczelnika Marcin Trafidło, a nowym naczelnikiem został Michał Woś. Funkcję skarbnika powierzono Kamilowi Zelentowi.

W OSP w Krzeczynie Wielkim rośnie już trzecie pokolenie strażaków ochotników. Po dziadku Janie i tacie Marcinie w bojowym stroju na ostatnim zebraniu zaprezentowała się pięcioletnia Krysia Trafidło.

– Patrząc na liczbę młodych ludzi w naszej, jednostce możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. Tradycja ochotniczego pożarnictwa ma szansę nie tylko przetrwać, ale nadal się rozwijać – mówi Marcin Trafidło, prezes OSP Krzeczyn Wielki.

Za współpracę w minionym roku druhom OSP w Krzeczynie Wielkim podziękowali wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz wice wójt Bartosz Chojnacki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie mł. brygadier Eryk Górski, radny Gminy Lubin Jerzy Tadla oraz prezes i komendant gminny Związku OSP RP w Lubinie druhowie Grzegorz Obara i Marek Maślej.

(MG)