Sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w latach 2014-2018

Czy wiecie, że rokrocznie z kancelarii Urzędu Gminy Lubin do mieszkańców wysyłanych jest ok. 19 620 pism? Czy wiecie, że w ostatnich latach urzędnicy pozyskali ponad 10 milionów złotych dotacji z krajowych i unijnych funduszy? Albo, że na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną  wydano ponad 15 mln 700 tysięcy złotych,  a na  inwestycje drogowe ponad 37 milionów zł.  Tego i wiele innych ciekawych spraw można się dowiedzieć z opublikowanego właśnie Sprawozdania z działalności Urzędu Gminy w latach 2014-2018.

Sprawozdanie, to element podsumowania podjętych działań na wielu płaszczyznach , w czasie kadencji wójta Tadeusza Kielana oraz Rady Gminy w latach 2014-2018. Największą część stanowią inwestycje, przede wszystkim drogowe, infrastrukturalne, ale także te służące zabawie i przyjemności, czyli place zabaw, siłownie, boiska.  Piszemy także m.in. o nakładach na oświatę, renowację zabytków, ofercie dla seniorów, sporcie, rekreacji i finansach.  Warto wiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech lat nasi radni podjęli 479 uchwał, organizowaliśmy rokrocznie ok. 50 imprez sportowo-rekreacyjnych. Klimat naszej gminy sprzyja długowieczności, bowiem mieszkają u nas 83 osoby powyżej 90 roku życia. Ze Sprawozdania można poznać wiele innych, interesujących danych. Zachęcamy do lektury!

(SR)

Sprawozdanie Gmina Lubin