Sprawdzian szóstoklasistów w Gminie Lubin

IMG_459286 uczniów z Gminy Lubin przystąpiło dziś do sprawdzianu szóstoklasistów. Egzamin rozpoczął się o godz. 9.00. Pierwsza część obejmowała zagadnienia z języka polskiego i matematyki. Po przerwie uczniowie zmierzyli się z zamkniętym testem z wybranego języka obcego.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Raszówce – kilka minut przed rozpoczęciem pisania sprawdzianu – na zdenerwowanych nie wyglądali. Ale jak sami stwierdzili trochę stresu ten sprawdzian jednak im przysporzył, najbardziej obawiali się matematyki. Punktualnie o 9.00 rozpoczęli swój pierwszy w życiu egzamin.

– Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać – ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎ Dla nas jego wyniki są jednak bardzo ważną wskazówką, co do tego, które strefy edukacyjne funkcjonują dobrze, a nad którymi trzeba jeszcze popracować – mówi Lucyna Szudrowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszówce.

Część pierwsza egzaminu trwała 80 minut, ‎a druga – 45 minut. Obydwie części sprawdzianu rozdzielone były przerwą.

W Gminie Lubin do testu szóstoklasisty przystąpiło 86 uczniów: 23 w Niemstowie, 21 w Raszówce, 16 w Siedlcach, 15 w Krzeczynie Wielkim i 11 w Szklarach Górnych.

Wyniki sprawdzianu uczniowie poznają 27 maja, a zaświadczenia otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego.

Test szóstoklasisty 2016 jest prawdopodobnie ostatnim sprawdzianem w tej formie. Jego likwidację zaplanowano w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowanej przez MEN.

(MG)