Spotkanie z sołtysami i kwiaty za złoty jubileusz

Wzajemne podziękowania towarzyszyły spotkaniu wójta Tadeusza Kielana z sołtysami Gminy Lubin. Dyskutowano o bieżących sprawach, gratulowano sobie osiągnięć i  dziękowano za dotychczasową współpracę. W spotkaniu oprócz urzędników uczestniczył także Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz Wojciech Dziwiński radny Powiatu Lubińskiego i prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Jesteśmy jedną z większych terytorialnie gmin w Polsce i mamy aż 31 sołectw. Współpraca urzędników z sołtysami prowadzona jest na bieżąco, cyklicznie organizowane są także spotkania z radnymi i wójtem.

– Do 15 listopada należy przedłożyć  Radzie Gminy projekt przyszłorocznego budżetu,  w przypadku nowych wniosków, proszę więc nie zwlekać. W związku z tym, że to nasze ostatnie  oficjalne spotkanie w tej kadencji,  chciałbym Wam podziękować za dotychczasową współpracę. Nasze wioski z roku na rok są coraz piękniejsze i coraz lepiej się w nich mieszka. To nasza wspólna zasługa  – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Do podziękowań za współpracę dołączał sie Norbert Grabowski, przewodniczący rady Gminy Lubin i Wojciech Dziwiński prezes PGKGL. – Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Na co dzień jesteście bardzo blisko mieszkańców i przybliżaliście nam sprawy, którymi trzeba było się zająć. Jeśli coś się nie udało to przepraszamy, ale zawsze się staraliśmy.

Anna Marzec kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy poruszyła na spotkaniu wiele bieżących tematów.  Zachęcano m.in. mieszkańców do udziału w rządowym programie „Czyste powietrze”, o którym pisaliśmy już na naszej stronie i w Wiadomościach Gminnych.

– 26 października przedstawiciele tego rządowego programu planują zorganizować kolejne spotkanie w naszej gminie tej sprawie i odbędzie się ono w Pieszkowie, o czym jeszcze dokładnie poinformujemy. Warto się zapoznać z warunkami programu i skorzystać z dofinansowania do wymiany pieców, ocieplenia budynków czy też np. zainstalowania fotowoltaiki – mówiła kierownik Anna Marzec.

Sołtysów poinformowano, że także spółka PGNiG  ma program dofinansowujący wymianę źródeł ciepła. Przypominano też o korzyściach działającego w gminie programu i aplikacji Blisko powiadamiającej  o zagrożeniach. Warto, by korzystał z niej każdy mieszkaniec Gminy Lubin. Mówiono także o realizacji wniosków z funduszu sołeckiego. Wszystkie wnioski zostały juz prawidłowo wypełnione, o co na co dzień dbała inspektor  Dorota Prukop z Urzędu Gminy Lubin, za co jej na spotkaniu serdecznie dziękowano. Zachęcano także sołtysów miejscowości, które się bardzo dynamicznie rozwijają o wprowadzanie nazewnictw ulic, co bardzo ułatwia prace m.in. służbom ratunkowym.

Spotkanie zorganizowano w Goli, w której na co dzień mieszka para małżeńska obchodząca w tym roku piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, i która  w związku z pobytem w szpitalu nie mogła uczestniczyć kilka dni temu w specjalnej uroczystości w Urzędzie Gminy Lubin. Jubilatów  odwiedził wójt Tadeusz Kielan, Norbert Grabowski i sołtys Izabela Dydak-Ród. Wręczono im medale przyznane przez Prezydenta RP, kwiaty, upominki i złożono jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i miłości.

(SR)