Spotkanie z sołtysami Gminy Lubin

Podziękowania za dotychczasową czteroletnią współpracę oraz życzenia realizacji wielu nowych, udanych projektów w kolejnej kadencji towarzyszyły spotkaniu władz i urzędników z sołtysami Gminy Lubin. Spotkanie było także okazją do wielu rozmów, inicjatyw i pomysłów na kolejne miesiące ciężkiej pracy.

Przełom sołeckich kadencji zbiegł się w czasie z ważnymi dla Gminy Lubin wydarzeniami, o których wiele mówiono podczas spotkania. Chodzi przede wszystkim próbę rozbioru gminy przez miejskiego sąsiada.

– W walkę o utrzymanie dotychczasowego status quo angażujemy wszystkie możliwe siły i środki, stąd między innym moja decyzja o powołaniu zastępcy wójta. Funkcję tę postanowiłem powierzyć Bartoszowi Chojnackiemu, którego chciałbym dziś oficjalnie przedstawić. Wierzę, że będzie to kolejna osoba w Urzędzie Gminy, która służyć będzie państwu swoją pomocą – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Zastępca wójta Bartosz Chojnacki mówił o zawiązującej się w  gminie inicjatywie przeprowadzenia referendum w sprawie zmiany granic. Wójt apelował do mieszkańców gminy by zbierali także podpisy mieszkańców Lubina, którzy nie zgadzają się na wchłoniecie przez miasto naszych siedmiu sołectw. Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przedstawiała dane dotyczące 31 zebrań  sołeckich, podczas których wybierano sołtysów i brano udział w konsultacjach. Zebrano już prawie 2 tys. 700 ankiet i 98,5% głosujących było przeciwnych grabieży planowanej przez prezydenta Lubina.

Najważniejszej częścią spotkania było jednak podziękowanie sołtysom za pracę w kadencji 2015 – 2019 oraz przedstawienie zarysu współpracy na lata 2019 – 2023. Zebranym wręczono oficjalne podziękowania, nominacje oraz drobne upominki.

– Bardzo serdecznie dziękuję za ostatnie cztery lata wyjątkowo owocnej współpracy. Byliście dla mnie drogowskazem, który wytyczał kierunki naszych działań, pomagał mi poruszać się po skomplikowanej i rozległej mapie naszej gminy- mówił wójt Tadeusz Kielan. – Szereg inwestycji, które wykonaliśmy w ostatnich latach to w dużej mierze, wasza zasługa. Upór i determinacja, które towarzyszyły wam w działaniach na rzecz waszych miejscowości były zadziwiające. Najważniejsze jednak, że wkładaliście w to także serce, poświęcaliście swój własny czas, by działać na rzecz innych. To dziś postawy niestety nieczęsto spotykane.

Sołtysom gratulował także Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin, Wojciech Dziwiński prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin i jednocześnie radny Powiatu Lubińskiego oraz Magdalena Dubińska  dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin, która mówiła o współpracy sołtysów i rad sołeckich z OKGL.

(SR)