Spotkanie z mieszkańcami Księginic

Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan oraz Rada Sołecka Wsi zapraszają Mieszkańców Księginic na spotkanie, które odbędzie się 13 kwietnia o godz. 17.00 w miejscowej świetlicy.

W spotkaniu uczestniczyć będą: Adam Myrda, starosta Lubiński, Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin oraz Wojciech Dziwiński, radny Powiatu Lubińskiego, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin

Tematem spotkania będą aktualne problemy wsi, plany i oczekiwania Mieszkańców oraz zamierzenia samorządów gminnego
i powiatowego.

Serdecznie zapraszamy!