Spotkanie seniorów z policjantami.

Osoby starsze, które są często samotne, schorowane i ufne, w większym stopniu narażone są na przestępcze działania. Padają ofiarami oszustów, naciągaczy i złodziei. W celu ograniczenia tego typu zdarzeń lubińscy policjanci w ramach akcji ,,Wzorowy senior”  edukują  i ostrzegają osoby starsze.  Takie spotkanie seniorów z policjantami zorganizowano ostatnio w Urzędzie Gminy Lubin.

Policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie,  na zaproszenie Urzędu Gminy Lubin, wzięły udział w spotkaniu, które zorganizowano 26 lipca w siedzibie urzędu. Dyskutowano o zagrożeniach na  jakie mogą być narażeni starsi ludzie, czyli między innymi o oszustwach metodą ,,na wnuczka”, kradzieżach ze strony przestępców szukających łatwego i  szybkiego zarobku. Policjantki przestrzegały również przed zaufaniem, jakim starsi ludzie obdarzają dzwoniących lub pukających do drzwi nieznajomych. Szczególną uwagę słuchaczy zwrócono na konieczność sprawdzenia wiarygodności takich osób, a także kwestię właściwego zabezpieczenia mienia.

Policjantki rozdawały ulotki profilaktyczne, odpowiadały na pytania i wyjaśniały problemy nurtujące ludzi starszych, które  mają bezpośredni wpływ na ich bezpieczeństwo. Na zakończenie, wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania uświadamiające różne zagrożenia, pozwolą im w przyszłości uniknąć przykrych sytuacji.

(Anna Szajbler, KPP w Lubinie)