Spotkanie z policją w Raszówce

Z inicjatywy Marcina Nyklewicza, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubin , w świetlicy wiejskiej w Raszówce  zorganizowano  spotkanie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie z mieszkańcami Raszówki i Karczowisk. Była to okazja do otwartej dyskusji na temat poziomu bezpieczeństwa,  oczekiwań w zakresie jego poprawy oraz działań prewencyjnych.

 

Tematów do dyskusji było bardzo wiele, dlatego podzielono je na kilka paneli tematycznych. Podkomisarz  Piotr Dwojak , naczelnik wydziału prewencji KPP w Lubinie,  przedstawił zebranym Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa . Dokładnie wyjaśniono zasady działania tego innowacyjnego narzędzia informatycznego i jednocześnie zachęcano mieszkańców do korzystania z możliwości zgłaszania policji wszelkich problemów za pomocą tej aplikacji.

Od kierownika rewiru dzielnicowych asp. szt. Piotra Smolarka oraz  dzielnicowego st. asp. Konrada Szewczyk uczestnicy dowiedzieli się więcej o idei realizowanego w naszym powiecie programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Przedstawiono także kolejną mobilną aplikację  „Moja komenda”, dzięki której przy użyciu smartfona, każda osoba może uzyskać m. in. informacje o danych kontaktowych do swojego dzielnicowego, czy też o adresie najbliższej jednostki policji.

Korzystając z okazji bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, policjanci przestrzegali także zebranych przed przestępcami działającymi metodą na tak zwanego „wnuczka”, ,,policjanta’’, czy ,,pracownika opieki społecznej’’.  Informowano o sposobach radzenia sobie z przestępcami, apelowano do zebranych o właściwe zabezpieczenie dokumentów oraz ostrożności przy udostępnianiu swoich danych personalnych.

Drugą część spotkania poświęcono ostrzeżeniom dotyczącym  zagrożeń w ruchu drogowym. Asp. szt. Zbigniew Szóstka z wydziału ruchu drogowego mówił o  znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym. Przypominano, że nakłada ona na wszystkie osoby, poruszające się po zmroku w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych. Na ostrzeżeniach jednak się nie skończyło, bowiem wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kamizelki odblaskowe. Radny Marcin Nyklewicz częstował także pączkami z okazji tłustego czwartku.

(SR)