SPOTKANIA WARSZTATOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN

W dniach 14-17.12.2015 r. na terenie Gminy Lubin odbędą się cykl szkoleń dla mieszkańców 15 sołectw w związku z kończącymi się okresami ważnoości ich sołeckich Planów Odnowy Miejscowości (POM), koniecznością ich aktualizacji bądź sporządzeniem nowych w/w dokumentów. Szkolenia przeprowadzi Stowarzyszenie LGD “Wrzosowa Kraina” zs. w Chocianowie, którego członkiem jest Gmina Lubin. Poza zagadnieniami zwiaązanymi z aktualizacją POM czy Sołeckich Strategii Rozwoju (SSR) w zakresie niezbędnym do pozyskiwania dotacji na przedsięwzięcia w nich zawarte omówione zostaną także założenia osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, PO RYBY 2014-2020 a także powiązania pomiędzy POM i SSR a możliwościami pozyskiwania funduszy zewnętrznych (w tym z Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej i Ośrodka Działaj Lokalnie).

Zapraszamy więc mieszkańców Gminy Lubin do włączenia się w proces tworzenia tych dokumentów strategicznych miejscowości: członków organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych, członków rad sołeckich i innych chętnych mieszkańców Gminy Lubin na warsztaty zgodnie z poniższym haromogramem:

HARMONOGRAM SZKOLEŃ godz. 15.30-19.00

lp.

data

miejsce szkolenia

Sołectwa biorące udział

1

14.12.2015

świetlica wiejska w Raszowej

Miłoradzice, Pieszków, Raszowa, Raszówka

2

15.12.2015

świetlica wiejska w Księginicach

Czerniec, Kłopotów, Księginice, Osiek

3

16.12.2015

pawilon klubowo – sportowy w Zimnej Wodzie

Bukowna, Lisiec, Zimna Woda

4

17.12.2015

świetlica wiejska w Krzeczynie Małym

Gola, Gorzyca, Krzeczyn Mały, Obora