SPOTKANIA W SPRAWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA EKSPLOATACJI ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO ,,RASZOWA”

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca 2016 r., w świetlicy wiejskiej w Raszowej, o godzinie 16.30 zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne w sprawie projektowanej inwestycji polegającej na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,Raszowa”, położonego w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 295/2, 296 i 297 obręb Raszowa, gmina Lubin.

Do udziału w niniejszym spotkaniu zapraszamy zainteresowaną tematem społeczność.