Spotkania dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Jeśli zauważyłeś u siebie trudności w opanowaniu negatywnych emocji takich jak złość, gniew, irytacja, itp.,
Jeśli osoby w Twoim otoczeniu mówią, że nie rozumieją Twoich reakcji,
Jeśli zdarzyło Ci się użyć siły względem swoich najbliższych,
Jeśli nie potrafisz już rozmawiać z członkami najbliższej rodziny, w domu są ciągłe kłótnie, …TE SPOTKANIA SĄ DLA CIEBIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż planuje realizację indywidualnych spotkań w obszarze oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017-2023”. Spotkania planowane są w dniach 8 oraz 15 grudnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 18.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Pomoc udzielana będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3. Zgłoszenia osób chętnych przyjmowane będą do dnia 6 grudnia 2018 r.

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc. Kandydaci do udziału w Programie muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osoby, stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym oraz innych osób dorosłych, mieszkańcy powiatu lubińskiego, którzy mają świadomość własnego problemu związanego ze stosowaniem przemocy i wykazują motywację do podjęcia terapii.

Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach indywidualnych w ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00 celem złożenia pisemnej deklaracji.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu udzielane są przez pracownika socjalnego Panią Justynę Miter osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.

(oprac. PCPR/FOT. PIXABAY)