Gminna spółdzielnia socjalna sposobem aktywizacji zawodowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach rozpoczął działania zmierzające do utworzenia na terenie Gminy Lubin spółdzielni socjalnej. Wspólne działania w tej sprawie prowadzone są z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubinie, Lokalną Grupą Działania „Wrzosowa Kraina” oraz Legnicki Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich

Spółdzielnia socjalna to dotąd niewykorzystany w pełni instrument aktywizacji zawodowej dla osób wykluczonych społecznie, skazanych na społeczną i ekonomiczną marginalizację. Aktywizacja zawodowa osób z tej grupy w takim samym stopniu przynosi korzyść samorządom i służbom zatrudnienia, jak i społecznościom lokalnym. Dla samorządów oznacza to mniej osób korzystających z pomocy społecznej, dla urzędu pracy – mniejszą grupę bezrobotnych, którzy teraz odnajdą swoje miejsce w podmiocie ekonomii społecznej jakim jest spółdzielnia.

Doświadczenie, już funkcjonujących spółdzielni socjalnych pokazuje jak ważne jest partnerstwo z „innymi graczami” na rynku pracy, którzy mają doświadczenie w realizacji niełatwego przecież przedsięwzięcia.

Z  inicjatywy dyrektor GOPS w Księginicach, odbyło się  pierwsze spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie oraz Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Zaproszonych zostało 14 osób bezrobotnych, zainteresowanych ideą usamodzielnienia zawodowego poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej. Dalsze działania rekrutacyjne, mają na celu wyłonienie grupy osób spełniających kryteria i faktycznie zmotywowanych do utworzenia własnego miejsca pracy.

Podczas kolejnego spotkanie w tej  sprawie swoje oczekiwania i pomysły dotyczące  utworzenia spółdzielni socjalnej, wymieniły dyrektor GOPS w Księginicach Bronisława Dul oraz prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie Barbara Sulma.

– Mamy nadzieję, że w zapoczątkowanych działaniach na rzecz utworzenia spółdzielni socjalnej w Gminie Lubin współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów, przyczyni się do budowania przyjaznego środowiska dla tej inicjatywy – mówi Bronisława Dul, dyrektor GOPS w Księginicach.

(GOPS/MG)