Spokojna w Osieku na finiszu

Dobiega końca przebudowa ulicy Spokojnej w Osieku. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany został na 18 maja 2017 r.

Zakres zadania realizowanego na drodze wewnętrznej usytuowanej na działkach oznaczonych numerami 166/2 oraz 162/12 obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości  ponad 200 m przy szerokości wynoszącej 4 metry.

W ramach inwestycji wykonane zostaną ponadto zjazdy indywidualne i dojścia do posesji z kostki betonowej, a pobocza utwardzone zostaną kruszywem łamanym. Zadanie przewiduje także wykonanie odwodnienia w postaci korytek filtracyjnych z substratem oraz uporządkowanie terenów przyległych po wykonanych pracach.

Wartość inwestycji oszacowane została na 252 tys. złotych  brutto.

(RI, MG)

Ulica Spokojna w Osieku przed modernizacją

Ulica Spokojna w Osieku w trakcie modernizacji